INTERNATIONALE OPDRACHTEN

Procedure bij internationale opdrachten:

Markon blijft  coördinator en aanspreekpunt in het recruitmentproces. In overleg met collega Taplow lid zal de overeenkomst worden opgesteld en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Het collega Taplow lid zal  een opdrachtbevestiging(overeenkomst) aan uw bedrijf opsturen.

 

De profielschets wordt  in eerste instantie door Markon samen met uw bedrijf  opgesteld en vertaald in het Engels en  met toelichting overgebracht naar de betreffende Taplow collega.  De consultant van het Taplow-bureau zal naar aanleiding van gesprekken met het (lokale) management, aangevuld met bijvoorbeeld informatie uit beleidsplan, jaarverslagen, strategie, visie en missie het functieprofiel aanscherpen. Dit profiel wordt met u besproken, waarbij vooral gelet wordt op een wervende communicatie met potentiële kandidaten. De communicatie is afhankelijk van de ter plaatse gebruikelijke en succesvolle methode, media, zoal dagblad en website zijn in vele landen veel voorkomend. Het advies over media inzet zal aan u worden voorgelegd en met u wordt de keus gemaakt. Ook het benaderen en informeren van kandidaten uit bestanden en via relatienetwerken is van toegevoegde waarde.

Uiteraard wordt de vacature vermeld op de website van het Taplowbureau, zodat een kandidaat zich gemakkelijk kan melden voor de procedure en zich verder kan oriënteren op de noodzakelijke bedrijfsinformatie en over de methodiek en procedureverloop.

Op basis van de gegevens van de sollicitanten wordt een eerste cv-selectie gemaakt en deze selectie wordt voorgelegd aan de directie, de HR manager of het lokale management om te bepalen met wie de eerste gesprekken worden gevoerd. Het Taplowbureau organiseert doorgaans de eerste gespreksronde.

Op basis van de bevindingen van de eerste gespreksronde wordt gerapporteerd over de ervaringen, kennis en vaardigheden van de kandidaten, voor zover dat in een eerste gesprek kan worden waargenomen. De harde factoren en de met name zachte factoren, soft skills, typeren de persoon en zijn de basis voor de terugkoppeling.

De Taplow organisatie streeft naar heldere processen en procedures, echter de verschillen zijn per land dusdanig dat een standaard procedure hier niet beschreven kan worden.

Markon levert maatwerk, waar ook ter wereld.                                                                                      

 

www.taplowgroup.com

 

Nederlands/English

Markon BV
Annerstreek 58
9468 AP Annen
0031 6 53149041
contact@markon.nl